Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Ypres Memorial Ieper

Restauratie van de Menenpoort

Opdrachtgever

Commonwealth War Graves Commission

Team Bressers

Evelien D'hooghe
Helena Vanderstraeten
Lamia El Bouazzaoui
Lieselot Lust
Maarten Van Landeghem
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet

Studiebureau

STir
Triconsult
Real Visuals
Radiance 35
IVW-Consult

De CWGC Ypres (Menin Gate) Memorial, in de volksmond ook wel ‘de Menenpoort’ genoemd, is één van de bekendste herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog ter wereld en lijkt zelfs te evolueren tot hét symbool van de Grote Oorlog. Het monument is tevens gekoppeld aan immateriële erfgoed, de Last Post plechtigheid. In 1927 werd het monument opgericht ter nagedachtenis van de Commonwealth vermiste soldaten uit Wereldoorlog I (met uitzondering van de Nieuw-Zeelandse soldaten) en wordt gerekend tot de zes Memorials to the Missing in Vlaanderen.

 

De beheerder van deze monumenten, de Commonwealth War Graves Commission, werkt verspreid over meer dan 150 landen ter wereld en is verantwoordelijk voor de herdenking van de 1.7 miljoen mannen en vrouwen van het Gemenebest die omkwamen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Voor het ontwerp deed de Commonwealth (toen nog Imperial) War Graves Commission beroep op de gerenommeerde Engelse architect en tuinontwerper Reginald Blomfield (1856-1942). De omge­ving en de integratie in het stedelijk landschap spelen een cruciale rol in het ontwerp.

Cultuurhistorisch

De bouw van de Menenpoort kwam tot stand in het kader van twee verschillende initiatieven die uiteindelijk aan elkaar gekoppeld werden, namelijk een Brits nationaal monument en een Memorial to the Missing. Na de oorlog ijverde de Britse regering voor een nationaal oorlogsmonument in Ieper. Tegelijkertijd had de Imperial War Graves Commission reeds in 1921 het plan opgevat om in verschillende frontzones gedenktekens op te richten voor de vermiste Commonwealth soldaten. De brug waarop de Menenpoort werd gebouwd, fungeerde immers tijdens de Eerste wereldoorlog als doorgang voor de soldaten die van de stad naar het front trokken. Naast de historische waarde als herdenkingsmonument, is het bouwwerk opgetrokken op de plaats van de vroegere stadspoort, de Hangwaertpoort.

 

De locatie van de Menenpoort, als startpunt/doorgang naar het slagveld, is veelbetekenend en roept voor de vele families van slachtoffers en Ieperlingen ongetwijfeld emoties op. Voor de Ieperlingen herinnert de Menenpoort wellicht aan de eeu­wenoude stadspoort, deel van de vestinggordel. De (h)erkenning van dit poortgebouw, gecombineerd met de dagelijkse herdenking, is ontegensprekelijk en moet verder gekoesterd blijven.

 

Architectuur

Bij de restauratie is inzicht in en respect voor de bestaande architectuur van cruciaal belang. Daarom zal de restauratie starten met een bouwhistorisch onderzoek. Gedurende het ontwerpproces, na het doorvoeren van de voorafgaandelijke studies, is het evident steeds rekening te houden met de essentie van het ontwerp en deze niet aan te tasten.

Functionaliteit (circulatie en toegankelijkheid)

De Menenpoort en de Last Post trekken jaarlijks menig bezoeker naar Ieper. Het is daarom van cruciaal belang om de toe­gankelijkheid van de site te optimaliseren, die gekenmerkt wordt door hoogteverschillen, stijlen hellingen en trappen. We trachten hiervoor niet-invasieve oplossingen aan te reiken, die een minimale impact hebben op de architecturale kwaliteit en de belevingswaarde van het monument en tegelijkertijd het historisch uitzicht van de vestinggordel vrijwaren. Het reeds opgestelde Conservation Management Plan zal hiervoor als uitgangspunt dienen. Naast de publieke toegankelijkheid, vormt ook de circulatie in functie van het beheer een knelpunt. Dit aspect zal meegenomen worden in de veiligheidsmaatregelen.

 

Tijdens ontwerpfase is een haalbaarheidsstudie voorzien om de bestaande toegankelijkheid te onderzoeken en om na te gaan welke ingrepen mogelijk/noodzakelijk zijn om deze te verbeteren.

Technische aspecten

Eén van de vier principes van de Commission’s heritage principles is het voortbestaan van het erfgoed voor de volgende generaties. Het bouwwerk bevindt zich in redelijke bouwfysische toestand. De grootste problemen worden veroorzaakt door opeenvolgende onvakkundige herstellingen en aanhoudende waterinfiltratie, door de versleten waterdichte dakbekleding en een falend waterafvoersysteem. Hierdoor is er heel wat schade aangericht aan de natuurstenen onderdelen en (in mindere mate) aan het baksteenmetselwerk. Ook de betonnen structuren – onder de dakbekleding – dienen onderzocht te worden.

 

Het is essentieel te benadrukken dat restauratie meer betekent dan enkel en alleen het herstellen van de structuren. De nadruk zal gevestigd worden op de architecturale kwaliteiten van het monument en het respecteren van de site. Zowel de authenticiteit als de historiciteit van het monument zijn belangrijk bij het bepalen van de restauratievoorstellen. Om die reden zal gestreefd worden naar een maximaal behoud/hergebruik van de oorspronkelijke materialen. Het is de bedoeling om de betekenis van de site te conserveren en leesbaar te houden voor toekomstige generaties, hiervoor wordt gebruikt gemaakt van innovatieve en traditionele oplossingen.