Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Meyvaertsite Gent

Opmaak van een erfgoednota en waardebepaling

Opdrachtgever

Privé

Team Bressers

Herwig Beyaert
Maarten Van Landeghem

In 1862 verhuisde Charles-Louis Carels zijn constructiewerkplaats naar Dok Noord. Zo’n 24 jaar eerder had hij aan de Tichelrei een bedrijf opgericht dat al vroeg kleine stoommachines en poldergemalen ontwikkelde en produceerde. Door de groeiende industriële ontwikkeling was er een grote vraag naar stoommachines, locomotieven en hydraulische machines. De verhuis naar een site die via het spoor en het kanaal goed ontsloten was, was dan ook een voor de hand liggende keuze.

Na het overlijden van hun vader namen de broers Alfons en Gustaafs Carels de leiding van het bedrijf over. Ze bouwden de allereerste compound-stoommachine van België en verwierven in 1894 als eerste ter wereld een licentie voor de bouw van dieselmotoren, slechts enkele weken nadat de uitvinder Rudolf Diesel een patent had genomen op zijn motor. In 1905 leverden ze een dieselmotor van 500 pk af, toen één van de krachtigste dieselmotoren ter wereld. De zaken gingen goed en het bedrijf moest permanent uitbreiden om de orders te kunnen blijven opvolgen. Hiervoor werden omliggende huizen en gebouwen opgekocht, afgebroken en vervangen door nieuwe ateliers. Eerder had de gasfabriek reeds hetzelfde lot ondergaan. Zo werd tijdens de recente verbouwingswerken op de voormalige fabriekssite, onder wat voorheen de kleine gieterij was, de grondvesten van de vroegere gastanks ontdekt.

Na de Eerste Wereldoorlog verenigden de werkhuizen Carels en de Société d’Electricité et de Méchanique (S.E.M.) zich. Vanaf dat moment kwam er een afdeling elektrische installaties en werden er o.a. elektrische motoren en later tramonderstellen geproduceerd. In 1961 fuseerden S.E.M. en de Ateliers de Construction Electriques de Charleroi (ACEC). De productie richtte zich steeds meer op transformatoren. Aan de kant van de Sint-Salvatorstraat werd in 1875 vlasspinnerij Van Crombrugghe opgericht. Andere textielbedrijven vestigen zich ook in de buurt. (bron: etwie.be)

Jaren ‘70

In 1970 werd een bouwaanvraag ingediend door Frits Meyvaert voor het heroprichten van een door brand geteisterd atelier, mits wijziging van de bestaande voorgevel. Op de foto’s bij de bouwaanvraag van de firma ACEC uit 1973 is duidelijk te zien dat het hoge zadeldak van het straatvolume van Meyvaert, vervangen werd door een plat dak. Nog in 1973 verkreeg ACEC NV een vergunning voor het slopen van een gedeelte van de fabrieksgebouwen binnen het complex en werden  2 industriegebouwen opgericht: een hal voor de montage van elektrische apparaten en een hal voor balanceren van onderdelen voor machines en aanbrengen van buitenwandbekleding aan bestaand gebouw.

Een gebouw was het testhuis van de grote gasturbines die ACEC in de jaren 75-80 gebouwd heeft toen zij deel was van Westinghouse. De montage van de turbine gebeurde in de “grote hall”, het gebouw dat aangekocht werd door ABB, en nu aan de Stad Gent toebehoort, voor haar dienst Facility. Wanneer de turbine klaar was werd zij op een luchtkussen geplaatst, een soort Hovercraft, en via een vlakke en luchtdichte vloer overgebracht van de montage hall naar dit testhuis.

Er waren dus geen (rail)sporen tussen de productiehal en het testhuis. … een betonvlak zonder sporen, … dit zal wel de enige weg zijn in Gent die ooit werd aangelegd, luchtdichte vloer, om een Hovercraft te laten rijden … (Bron: Stadsarchief en Monumentenzorg Gent)