Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Caroline Van Boven
Christel De Troch
Dorine van der Bank
Evelien D'hooghe
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Joke Deckers
Jorne Devolder
Joséphine Beuselinck
Karen Vannieuwenhuyze
Kaurie Vleugels
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Liesbeth Bogaert
Lieselot Lust
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Marie Van Kerckhove
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Simon Verleye
Stephanie Demeulemeester
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn Moregem

Restauratie van het interieur en exterieur

Opdrachtgever

Kerkfabriek Sint-Pietersstoel

Team Bressers

Helena Vanderstraeten
Maarten Van Landeghem
Philippe Depotter

Studiebureau

STir
Fraeye & Partners

O.L.V. Ten Doorn kapel is gelegen langs de Heerbaan in Moregem en maakte vroeger deel uit van het kasteel van Moregem. De huidige neogotische kapel dateert van 1805 en is gebouwd op een zeer oude en belangrijke bidplaats.

De kapel heeft een achthoekige plattegrond met ten noorden een later aangebouwde sacristie. Dringende ingrepen aan zowel de kapel als de sacristie waren nodig om de toekomst van de kapel veilig te stellen. In de restauratiecampagne werd zowel het exterieur als het interieur grondig aangepakt. Door stabiliteitsproblemen met de sacristie werd geopteerd die volume af te breken en te vervangen door een nieuw hedendaags volume ter ondersteuning van de kapel die een polyvalent kan gebruikt worden. De kapel werd uitgerust met de nodige voorzieningen zodanig dat de kapel kan gebruikt voor diverse doeleinden.

Het nieuwe hedendaagse volume aan de noordzijde heeft een ondersteunende functie, maar is opgevat als een gebouw dat dient te voldoen aan hedendaagse eisen.

Gezien de vervallen staat van de kapel waren ingrijpende interventies nodig voor zowel het interieur als het exterieur. Naast een eerder conserverende aanpak van het baksteenmetselwerk was het nodig de niet-vorstbestendige Avender natuursteen te vervangen door een geschikte vervangsteen, nl. Richemaunt Jaune. Het interieur kende naast een zware zoutbelasting veel schade aan het tongewelf als een gevolg van een langdurige waterinsijpeling via het klokkentorentje dat in deze campagne werd gereconstrueerd.