Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten lanceert 2 nieuwe websites: Bressers Erfgoed en BLAD. Neem snel een kijkje! www.bresserserfgoed.be + www.bladarchitecten.be

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Kleibaggeraar in Stekene

Opmaak van een vooronderzoekdossier

Opdrachtgever

Gemeente Stekene

Team Bressers

Philippe Depotter
Natalie Honraet
Ignace Roelens
Marie Van Kerckhove

De kleibaggeraar is gelegen in het Steengelaag te Stekene. Dit gebied is beschermd als cultuurhistorisch landschap sinds 1981. In 1997 is het als natuurreservaat erkend. Het gebied wordt begrensd door de Nieuwstraat in het noordoosten, de Ijzerhandstraat en de bebouwing erlangs in het oosten, de bebouwing langs de weg Bormte in het zuiden, de verkaveling Bormte in het zuidoosten en de oude spoorlijn Moerbeke-Kemzeke in het noordwesten.

Het Steengelaag omvat drie uitgestrekte waterputten die onstonden door kleiwinning. De oudste kleiput werd manueel uitgegraven. Dit in tegenstelling tot de jongste put, waarbij het graven vanaf 1913 werd geautomatiseerd door het gebruik van de kleibaggeraar. De kleiontginning werd stopgezet in 1977. Sindsdien is de kleibaggeraar in onbruik, waardoor een sterk verval optrad.

Om verdere aftakeling tegen en de hiermee gepaard gaande onleesbaarheid van dit uniek stuk industrieel erfgoed tegen te gaan werd er een vooronderzoekdossier opgemaakt. Dit vooronderzoek wil een beeld geven van de mogelijkheden, met het oog op de conservering en herstel in latere fase van de opdracht.

Ontwerpvoorstel voor een wandelpad rond de kleibaggeraar