Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Kasteel en park van Beervelde

Opmaak van een beheersplan voor het kasteel en park

Opdrachtgever

Beervelde Enterprises nv

Team Bressers

Flore Deceuninck
Maarten Van Landeghem

Studiebureau

OMGEVING

In 1843 trad Eugénie de Limon (1824-1899), de oudste dochter van Thérèse de Limon, in het huwelijk met Graaf Charles de Kerchove de Denterghem (1819-1882). Thérèse overleed op 14 mei 1872, waarna Charles en Eugénie in het bezit kwamen van uitgestrekte landerijen en van het, inmiddels wat vervallen, buitenverblijf in Beervelde.

Graaf Charles en zijn echtgenote lieten in 1876 het bestaande buitenverblijf slopen, een deel van de walgrachten dempen en ten westen een kasteel oprichten naar een ontwerp van Théophile Bureau (1827-1884), een befaamd man. Hij was directeur van de industriële hogeschool te Gent, verwierf Europese bekendheid als industrieel ingenieur en was gereputeerd omwille van zijn ontwerpen van grote verwarmings- en verluchtingsinstallaties en door de bouw van serres. Zijn architecturaal oeuvre was sterk gediversifieerd en getuigde niet enkel van zijn hoge technische kennis maar tevens van zijn kunstenaarstalent als architect.

Het bak- en natuurstenen kasteel en bijgebouwen werden opgetrokken in eclectische stijl met gotische inslag. Théophile Bureau ontwierp ook de belvédère met pergola, de ijskelder, de ommuurde moestuinen met bijbehorende serres en de vijf bruggen in het park. De gegraveerde, witte natuursteen met opschrift 1873 aan de noordgevel van het koetshuis doet vermoeden dat het kasteel en bijgebouwen rond het jaar 1873 werden gebouwd. De uitvoering van de totale werken zal waarschijnlijk langer geduurd hebben. In 1876 werd het kasteel vermoedelijk afgewerkt aangezien toen het bestaande buitenverblijf van de familie werd afgebroken.

De Brusselse landschapsarchitect van Duitse origine Louis Fuchs (1818-1904) kreeg de opdracht de velden en bossen rond het kasteel om te vormen tot een park. Dit was geen gemakkelijke taak. Het onregelmatige stuk land dat hij hiervoor ter beschikking kreeg, zat geperst tussen het dorp Beervelde, de weg naar het naburige dorp Lochristi, de nieuwe steenweg naar Zaffelare (de huidige Beerveldse baan) en de spoorlijn Gent-Antwerpen. De spoed waarmee het hele project in gang gezet werd, laat vermoeden dat men al voor het overlijden van Thérèse de Limon aan de plannen begonnen was. In 1870 werkte het duo Fuchs-Bureau immers samen aan de legendarische Gentse wintertuin van Graaf de Kerchove de Denterghem.

Het kasteelpark werd aangelegd in typerende landschapsstijl van eind 19e eeuw, met een geometrische tuin bezuiden het kasteel. Met gebouwen, reliëf, bomen, boomgroepen, bos, weiden en water werd op een oppervlakte van 25 hectaren een schitterend dramatisch geheel gecreërd met enkele sublieme vergezichten. De aanleg van de geometrische tuin, de zogenaamde ‘Franse tuin’, tussen het kasteel en het dorp was gebaseerd op de gulden snede. De tuin was een verdiepte parterre met een halfcirkelvormige beëindiging in het zuiden. In 1873 heeft men bepaalde bomen van de oorspronkelijke inkomdreef, zoals de olmen, behouden.

Charles de Kerchove was voorzitter van de Koninklijke vereniging voor land- en tuinbouwkunde van Gent en de organisator van de Gentse Floraliën en zijn zoon Oswald (1844-1906) was de auteur van verschillende boeken en artikels over planten. Dit, alsook meerdere documenten, en de bestelde serres laten vermoeden dat het de bedoeling van de opdrachtgevers was om het domein als uitstalraam te laten fungeren voor de toen nog prille Gentse tuinbouw.