Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Sint-Hermesbasiliek Ronse

Gefaseerde restauratie van de Sint-Hermesbasiliek

Opdrachtgever

Kerkfabriek Sint-Hermes

Team Bressers

Philippe Depotter
Maarten Van Landeghem
Michiel Vanmarcke

Studiebureau

Ruben Willaert
Studiebureau Riessauw
Eco Safe
Stephan Ghesquiere

Binnenrestauratie en verwarming in het koor, de dwarsbeuk en de sacristie

Door de vocht- en zoutproblematiek werden de gewelven ontdaan van alle afwerkingslagen, ontzilt en verstevigd. In tegenstelling tot de bestaande baksteenimitatie, werden de gewelfkappen effen geschilderd en afgewerkt met de herstelde koperen gewelfsterren. Het figuratief schilderwerk op de samenkomst van de gewelfribben en in de abscis van het koor werd opgewaardeerd. De muren ondergingen de zelfde behandeling als de  gewelven en de restanten van historische schilderingen werden geconserveerd. Verder moest de vloer volledig worden gedemonteerd om vloerverwarming te kunnen plaatsen. Tevens werd het houten meubilair met onder meer de koorbanken preventief en curatief behandeld en opgefrist. Tegelijkertijd werd ook de Sint-Hermeskapel afgewerkt volgens historisch bronmateriaal met wanden in scharlaken en een gewelf in azuur met gouden sterren. Ruben Willaert zorgde voor herstelling en de restauratie van de bekroningen van de zijaltaren en de beelden op de vieringpijlers.

Binnenrestauratie van de crypte en dichtleggen van de opgravingen

Volgens cultuur-historische overleveringen is het altijd mogelijk geweest om in processie vanuit de basiliek via een trap de crypte te betreden, via een andere trap de crypte te verlaten en zo een circulaire beweging te maken. Bij de uitbreiding van de kerk in de 19de eeuw werden deze twee toegangen gedicht. Om de toekomstige processies opnieuw via de historische route te leiden, wordt de trap opnieuw geopend.

Tijdens de archeologische opgravingen van 1984 werden funderingen en fragmenten van bepleistering gevonden uit de karolingische periode. Naar aanleiding van die vondsten en de sterk aanwezige Sint-Hermescultus werd in samenwerking met het scenografisch bureau SIEN in 2014 het reeds aanwezige museum nieuw leven ingeblazen. Na de uitvoering van de geplande werken zijn opgravingen volledig toegankelijk voor het publiek en is de crypte voorzien van hedendaagse technieken om van het bezoek een ware ervaring te maken.

Installatie van de verwarming in het schip en de zijbeuken

Een belangrijk aspect in functie van de optimale conservering van de erfgoedwaarden van het gebouw, de interieurafwerking, de schilderijen en het meubilair, is het onder controle houden van het binnenklimaat. De temperatuur en relatieve luchtvochtigheid moeten steeds op peil gehouden worden en onderling in balans zijn om onder meer schimmel- en insectenaantasting te voorkomen. Te vochtig kan leiden tot schimmels maar te droog kan leiden tot uitdroging van schilderijen en houten elementen. Het Mahr-systeem is een gerenomeerd verwarmingsprincipe dat al meer dan honderd jaar wordt toegepast en bijgestuurd. Voor de verdeling worden de bestaande kanalen gerecupereerd mits aanpassingen ter hoogte van de opgravingen. Samen met de klokken in de toren is de installatie gelinkt met het besturingssysteem van Clock-o-matic. Dit zorgt ervoor dat de verwarming een vooraf ingesteld programma volgt maar ook vanop afstand digitaal kan worden bijgestuurd.

Binnenrestauratie van het schip, de zijbeuken en de zijkapellen

Het schip, de zijbeuken en de zijkapellen hebben op vandaag een uiterst trieste en afgeleefde aanblik. Dit staat in schril contract met het reeds gerestaureerde koor en transept. Door het eeuwenlang branden van kaarsen, zijn de muren gesluierd in een dikke laag roet. Daarnaast zijn ook de gewelven aangetast door vochtinfiltratie, wat leidt tot een afschilfering van de pleister- en verflagen. Daardoor is het belangrijk de daken grondig aan te pakken. In navolging van de restauratiewerken in het koor en de dwarsbeuk, dringt een gelijkaardige aanpak voor de rest van de basiliek zich op om de restauratiecampagne te vervolledigen.