Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Sint-Baafsabdij Gent

Restauratie, consolidatie en opmaak van een beheersplan

Opdrachtgever

Stad Gent

Team Bressers

Ignace Roelens
Marie Van Kerckhove

Studiebureau

OMGEVING
Real Visuals
Ruben Willaert
studiebureau Riessauw
STir

De gunstige geografische ligging nabij de samenloop van twee belangrijke rivieren oefende reeds lang voor onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over de historische kern van Gent vindt men sporen terug uit de steentijden, de metaaltijden en de Romeinse tijd. De stichting van twee kloosters, Ganda (latere Sint-Baafsabdij) en Blandinium (latere Sint-Pietersabdij), in het begin van de zevende eeuw was bepalend voor de verdere ontwikkeling tot stad. De twee kloosters en het er omheen ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten geproduceerd door beide kloosters leidden tot de ontwikkeling van een middeleeuwse handelsstad (latere negende en tiende eeuw). Vanaf het midden van de tiende eeuw breidde de stad zich verder uit. Verschillende monumenten (Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk,…) in de buurt zijn getuigen van deze bloei. In de zestiende eeuw werden grote delen van de Sint-Baafsabdij, de abdijkerk en het daarrond ontstane Sint-Baafsdorp afgebroken op bevel van Keizer Karel V voor de aanleg van het ‘Castrum Novum’, het latere Spanjaardenkasteel.

Het kasteel raakte met de jaren in verval en verloor na 1820 zijn functie. Het werd vervolgens in verschillende fasen gesloopt. Het enige restant van het kasteel is de basis van het bastion Sint-Jacob aan de Schoolkaai. Op dezelfde locatie werden vervolgens het stedelijke slachthuis en arbeiderswoningen opgetrokken; ook de treinlijn Dampoort-haven kwam tot stand. Het oude poorthuis (huidige herberg Macharius) is slechts een fragment van het oorspronkelijke slachthuis. Het terrein van de beestenmarkt en het slachthuis strekte zich immers uit van Lousbergskaai tot Kasteellaan en van Gandastraat tot Slachthuisstraat.

De naam Coyendanspark, het park waarin het betreffende poortgebouw en de groene kerk zijn gelegen, verwijst naar een eeuwenoud feest van de Koeiendans dat in de Machariuswijk werd gehouden. In 1880-1882 werd in nabijheid van de abdij ook de Sint-Machariuskerk opgetrokken.

Buiten de huidige abdijmuren liggen nog twee gebouwen met een link naar de abdij. Het betreft de ruïne van de voormalige brouwerij op de hoek Buitenhof-Prooststraat en het zogenaamde ‘Hoge Huis’. De gelijkvloerse verdieping van dit laatste gebouw dateert vermoedelijk uit de dertiende eeuw en deed dienst als werkplaats (bakkerij of schrijnwerkerij) voor de abdij. Het werd later verbouwd en opgenomen in het geheel van het Spanjaardenkasteel. De brouwerij zou dateren uit de twaalfde eeuw en bleef in dienst tot de achttiende eeuw.

De abdij is gelegen aan de overgang van Leie naar Visserij, die gedeeltelijk gekanaliseerd werd in 1752, bestaat uit twee waterlopen en leidt naar de Schelde. De abdijsite ligt aan de oostzijde van het historische en toeristische centrum en maakt deel uit van de Portus Gandasite.

Verschillende bouwcampagnes van de abdijkerk © F. De Smidt