Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Arenawijk-Zuid Braempatrimonium Deurne

Restauratie, renovatie en reconfiguratie van het Braempatrimonium in Arenawijk Zuid te Deurne ism. FVWW Architecten

Opdrachtgever

AG Vespa

Team Bressers

Karen Vannieuwenhuyze
Laure Cornillie
Philippe Depotter
Sien Van Nieuwenhuyse
Wouter Valkenborgh

Studiebureau

Gevelinzicht
Mar Jaen
MOUTON
RCR Studiebureau technieken
wooncoop

Geschiedenis

In 1960 krijgt Braem opdracht voor het laatste sociaal huisvestingsproject uit zijn loopbaan, de Arenawijk in Deurne. Het opzet van deze wijk benadert aanvankelijk de omvang van de grote complexen uit het voorgaande decennium zoals de wooneenheid op het Kiel, de Modelwijk in Brussel en Sint-Maartensdal in Leuven, waaraan hij zijn reputatie als specialist van de collectieve woningbouw te danken heeft. Vanwege de beschikbare oppervlakte en de gewenste densiteit kiest Braem in Deurne voor een cluster van woontorens in combinatie met middelhoge blokken, een model dat hij vervolgens verder zal ontwikkelen in zijn niet-uitgevoerde stedenbouwkundig concept voor Nieuw-Deurne. De woontorens, het meest kenmerkende en naar woningaantal belangrijkste onderdeel van de Arenawijk, zullen onder druk van de tijdgeest echter nooit worden gebouwd, ondanks het voortdurend herwerken van de plannen. (bron: AOE)

De site en de opgave zijn uitzonderlijk. De Arenawijk is een totaalontwerp, van macro- tot microniveau, ontworpen vanuit één functionele, architecturale, artistieke en sociale visie. Dit totaalconcept ervaren we door de grote hoeveelheid sporen en materialen die vandaag nog aanwezig zijn. Onze waardering en visie hierover start vanuit de publieke ruimte van het fortpark naar de gebouwen met het interieur waar de bewoner het kleinste detail ervaart. De restauratie en transformatie van het Braempatrimonium naar een actuele woonstandaard noodzaakt een doordachte aanpak. We zorgen voor een sterke verankering met de onbebouwde ruimte en zorgen daarbij dat de leesbaarheid van de site bewaard blijft en zelfs wordt versterkt.

We gaan uit van een maximale conservatie van Braems werk, zowel voor wat betreft het exterieur als het interieur. Dit rekening houdend met het door de bouwheer gevraagde bouwprogramma en de hedendaagse woonnormen. Een gepaste uitbalancering van ingrepen zoals conservatie, restauratie en nieuwe invullingen, al dan niet voorafgegaan door de nodige vooronderzoeken, dient garant te staan voor een kwaliteitsvol en duurzaam resultaat.

In ons voorstel maken we bij de beide gebouwenblokken één op drie traveeën leeg. Die ruimte zetten we in om de aanpalende woningen te optimaliseren naar de hedendaagse woonstandaard. Via dit schakelconcept wordt eveneens de nodige flexibiliteit ingebouwd voor mogelijke aanpassingen van de wooneenheden onderling, als gevolg van wijzigende inzichten in de tijd. In de traveeën die we leegmaken worden alle kenmerkende, nog in goede staat zijnde, interieurelementen (‘kern’) gerecupereerd voor hergebruik op de andere locaties. Alle te behouden en nieuwe materialen worden minutieus op elkaar afgestemd, om een harmonieus geheel te waarborgen.

De bewoner krijgt een mooi afgewerkte woning aangeleverd, die naast het behoud van de typische kenmerkende erfgoedwaarden voldoet aan alle hedendaagse vereisten én die ten volle naar eigen persoonlijke voorkeur verder kan ingevuld worden.

Braem publiek ontsluiten

De kenmerkende curve in het meest zuidelijke deel is bijzonder. Vandaag verhinderen de garages in de plint een sterke beleving van de pilotis. We stellen voor om de pilotis in deze zone vrij te maken en doorzichten te genereren. Dit is de plek waar we Braem publiek ontsluiten. Tussen de pilotis maken we ruimte vrij voor het Braeminfopunt met bijhorend Café. Het overdekt terras onder de pilotis is een ideale plek om even te vertoeven met een drankje en een hapje of om een kleine expositie te organiseren. We behouden de structuur van de vertande garageboxen aan de oostzijde en vormen ze om tot compacte ateliertjes en vergroende pergola’s.

In het Braemcafé kan je een bezoek plannen aan de modelwoning op de meest zuidelijk kop. Hiervoor nemen de bezoekers kenmerkende wenteltrap naar de gaanderij op de eerste verdieping.

Arenawijk-Zuid is een van de vijf pioniersprojecten om coöperatief wonen te stimuleren

Coöperatief wonen is een innovatief woonmodel: burgers stappen samen in een coöperatieve vennootschap om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is.

Het coöperatief woonmodel is een voor Vlaanderen innovatief model, dat zich positioneert naast de klassiek gekende modellen van huren of kopen van een woning of appartement. Het draagt zo bij aan een ruimere keuzevrijheid op de woningmarkt en dus tot een meer divers woonaanbod.

AG Vespa en Stad Antwerpen krijgen de komende drie jaar begeleiding op maat van hun specifieke en concrete noden.

Voor meer info zie: https://www.agvespa.be/nieuws/onderzoek-naar-cooperatief-woonproject-voor-arenawijk