Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Fort II Wommelgem

Opmaak van een beheers- en bestemmingsplan voor Fort II

Opdrachtgever

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, Natuurpunt vzw en de gemeente Wommelgem

Team Bressers

Frédéric Rosier
Kaurie Vleugels

Studiebureau

OMGEVING

Place d’Anvers. Camp Retranché. Fort n°2. Plan d’ensemble. 1862 ©Wommelgemse Heemkundige Kring ‘De Kaeck’

De bouw van een nieuw fort

De grondwerken voor de bouw van fort 2 startten al in april 1860. In datzelfde jaar werd het ‘pavilllon de l’adjoint technique’ opgericht op het buitenglacis van de fortsite. Het gebouw deed dienst als verblijfplaats van de bouwtechnicus en werflokaal tijdens de uitvoering van de werken.

De eerste metselwerken aan de militaire constructies startten pas in april 1861. De linker halve caponnière was eerst aan de beurt, enkele dagen werd ook de eerste steen van de rechter halve caponnière gelegd. De werken aan de linker halve caponnière waren reeds voltooid in oktober 1861. De rechter halve caponnière werd pas afgewerkt in maart 1862. De caponnière werd gerealiseerd tussen mei 1861 en mei 1862 en het hoofdfrontgebouw tussen maart 1862 en september 1862.

In juni 1862 werden de werken aan het reduit, de contrescarpegalerij en de reduit-ingang voltooid.  De exacte bouwperiode van de artillerie-ingang is niet gekend. De reduit-ingang werd voorafgegaan door een ophaalbrug en een vaste brug over de gracht, in tegenstelling tot de artillerie-ingang die werd voorafgegaan door een zwaardere draaibrug en een vaste brug.

Al de gebouwen waren uitgevoerd in baksteen (in combinatie met natuurstenen elementen) en voorzien van een aanaarding. Wanneer de volledige fortsite precies werd opgeleverd is onduidelijk, maar vermoedelijk was het fort in 1865 wel gebruiksklaar.

De eerste moderniseringen

Ondertussen waren de Brialmontforten volop in gebruik. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 bleek dat de forten dringend nood hadden aan modernisering. De artillerie evolueerde razendsnel en de forten toonden duidelijk tekortkomingen. Er werden gedeeltelijke moderniseringen doorgevoerd op de forten om personeel, artillerie en munitie beter te kunnen beschermen.

Fort 2 als onderdeel van de nieuwe Veiligheidsomwalling

In het begin van de twintigste eeuw werden uiteindelijk de wetten goedgekeurd om de Grote Omwalling te declasseren. Er kwam een nieuwe Veiligheidsomwalling die de stad Antwerpen moest beschermen.

Van een verdedigende naar ondersteunende functie

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Brialmontforten nog een actieve rol in de verdediging van Antwerpen. Echter, nadat de oorlog was afgelopen, zouden de Brialmontforten enkel nog dienst doen als kazerne, werkplaats of depot.

De Duitse bezetting

In mei 1940 trokken de Duitsers binnen in Wommelgem en werd fort 2 in beslag genomen, net zoals de andere Brialmontforten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zullen de Brialmontforten dienst doen als infanteriesteunpunt. De Duitsers richtten verschillende nieuwe constructies op in fort 2. Op het buitenglacis werd een nieuw stafgebouw voorzien met een sanitair blok. Ten midden van het terreplein werd een ‘hautengiftungsstelle’ gebouwd. Het was een ontsmettingsstation na eventuele gasaanvallen.

De naoorlogse periode

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het fort terug in handen van het Belgisch Leger en zal het fungeren als distributiecentrum voor militaire voertuigen. De bestaande gebouwen werden aangepast aan de moderne behoeften.

 

In 1975 werd het fort door het Belgisch Leger ontruimd en in 1977 komt de fortsite in handen van de gemeente Wommelgem die het aankocht om reden van openbaar nut, met het oog op de aanleg van groenzones met recreatiemogelijkheid en eventuele centra voor de uitbouw van actieve vrijetijdsbesteding.