Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Groot Vleeshuis Gent

Restauratie, onderzoek kaphout en muren, dringende instandhoudingswerken en opmaak van een beheersplan

Opdrachtgever

Stad Gent

Team Bressers

Ignace Roelens
Maaike Blancke
Marie Van Kerckhove

Het Grote Vleeshuis, gelegen aan de Groentenmarkt te Gent, werd gebouwd in het begin van de 15de  eeuw, ter vervanging van een houten vleeshal. I

Het gebouw werd ontworpen door Gillis de Sutter en in verschillende fasen opgetrokken tussen 1406 en 1419. Tot 1884 werd het als vleeshal gebruikt. Nadien werd het ingezet voor andere doeleinden (ondermeer voor het Ministerie voor Spoorwegen, Post en Telegraaf). Het gebouw werd meermaals verbouwd. Het huidige voorkomen is een gevolg van de restauratie uit 1912, o.l.v. Ernst Van Hamme. De recentste grondige restauraties dateren uit 1994-1995 (karkasrestauratie travee 13 t.e.m. 16), begin jaren 2000 (algemene restauratie n.a.v. herbestemming en toevoeging box in 2001-2002) en 2007 (restauratie voorgevel).

Testboringen

De huidige toestand van het Vleeshuis is algemeen niet al te best. Dit geldt in het bijzonder voor de dakkapellen, de dakbedekking, de kapconstructie en het schrijnwerk. De geplande restauratie van gevels en bedaking wordt voorbereid. Zo werden er de voorbije drie jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat de stabiliteit van het gebinte in het gedrang komt. Aan de hand van 1.200 meetpunten werd er gezocht naar de zwakke plekken, die veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtworm of schimmel. In augustus – september 2021 worden ter beveiliging schoringen aangebracht in de nog niet gerestaureerde zone.

In diezelfde periode wordt ook een aantal dringende instandhoudingswerken uitgevoerd. Dit in afwachting van de uiteindelijke restauratie. Verder werden ook de afwerkingslagen van het interieur, en in bijzonderheid die van de voormalige kapel, grondig onderzocht. De resultaten worden verwerkt in het restauratiedossier.

‘Het Groot Vleeshuis heeft een rijke geschiedenis, het huidige gebouw staat er al ruim 600 jaar. Door het hout en de onzichtbare afwerkingslagen in het gebouw te onderzoeken, hopen we heel wat nieuwe informatie over het Vleeshuis te ontdekken. Die informatie is cruciaal om de latere restauratiewerken goed voor te bereiden.’

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Tot slot werpen de onderzoeken ook een blik op de opbouw en de samenhang van de muren, om eventuele latere structurele problemen voor te zijn. Om deze mogelijke gevaren tijdig te ontdekken, werd een analyse van de gebruikte mortels en het vocht- en zoutgehalte in de muren, uitgevoerd.