Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantuin Meise!

De Sint-Niklaaskerk Westkapelle is een van de drie laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2020! Met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren. Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs en daarvoor hebben we je stem nodig! Breng je stem uit via https://www.onroerenderfgoedprijs.be/de-publieksprijs-2020. Dit kan nog tot en met zondag 13 september. Op 2 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten lanceert 2 nieuwe websites: Bressers Erfgoed en BLAD. Neem snel een kijkje! www.bresserserfgoed.be + www.bladarchitecten.be

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Ariane Danneels
Caroline Van Boven
Christel De Troch
Dorine van der Bank
Evelien D'hooghe
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Joke Deckers
Jorne Devolder
Joséphine Beuselinck
Karen Vannieuwenhuyze
Kaurie Vleugels
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Liesbeth Bogaert
Lieselot Lust
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Marie Van Kerckhove
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Simon Verleye
Stephanie Demeulemeester
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Groot Vleeshuis Gent

Restauratie, onderzoek kaphout en muren, dringende instandhoudingswerken en opmaak van een beheersplan

Opdrachtgever

Stad Gent

Team Bressers

Ignace Roelens
Maaike Blancke
Marie Van Kerckhove

Het Groot Vleeshuis werd ontworpen door Gillis de Sutter en in verschillende fasen opgetrokken tussen 1406 en 1419. Tot 1884 werd het als vleeshal gebruikt. Nadien werd het ingezet voor andere doeleinden (ondermeer voor het Ministerie voor Spoorwegen, Post en Telegraaf). Het gebouw werd meermaals verbouwd. Het huidige voorkomen is een gevolg van de restauratie uit 1912, onder leiding van Ernst Van Hamme.

Ter voorbereiding van de dakwerken aan het Groot Vleeshuis voeren we momenteel enkele onderzoeken uit. Die zullen een gedetailleerd overzicht geven van de gebouwstructuur. Daarnaast bieden de onderzoeken ook meer inzicht in de geschiedenis van het Vleeshuis.

Testboringen

Focus op houten dakstructuur

De onderzoeken die momenteel aan de gang zijn, zullen helpen om een beter inzicht te krijgen in de bouwfysische toestand en de historiek van zowel de houten dakstructuur, als de opbouw en afwerking van de buitenmuren. Het onderzoek zal zorgen voor een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand van het gebouw, toont aan waar restauratie noodzakelijk is en welke omvang de toekomstige werken zullen hebben. De conclusies van het onderzoek vormen de basis van een groot restauratiedossier dat aansluitend wordt opgemaakt.

De nadruk van het onderzoek ligt vooral op de houten dakstructuur. Aan de hand van 1.200 meetpunten wordt er gezocht naar de zwakke plekken die veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtworm of schimmel. Deze gegevens geven inzicht in de bewaringstoestand van het hout, de noodzaak en omvang van een herstelling en de technieken die daarvoor best gebruikt worden.

Daarnaast willen we ook meer te weten komen over de geschiedenis van het Groot Vleeshuis. Verschillende bronnen spreken over een oude kapel in het Vleeshuis, maar daarover is voorlopig nog weinig historische informatie. Via een beperkt jaarringenonderzoek wordt het hout van de dakstructuur ook historisch onder de loep genomen. Dat moet meer inzicht geven in de ouderdom van de constructie, en de geschiedenis van het gebouw. Een statigrafisch kleuronderzoek biedt dan weer de mogelijkheid om historische afwerkingslagen in het gebouw te ontdekken, die ook meer kunnen vertellen over de geschiedenis van het gebouw.

De onderzoeken werpen ook een blik op de opbouw en de samenhang van de muren, om eventuele latere structurele problemen voor te zijn. Om deze mogelijke gevaren tijdig te ontdekken, wordt een analyse uitgevoerd van de gebruikte mortsels en het vocht- en zoutgehalte in de muren.