Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten lanceert 2 nieuwe websites: Bressers Erfgoed en BLAD. Neem snel een kijkje! www.bresserserfgoed.be + www.bladarchitecten.be

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Stadhuis in Gent

Restauratie en opmaak van een beheersplan

Opdrachtgever

Stad Gent

Team Bressers

Herwig Beyaert
Philippe Depotter
Natalie Honraet
Ignace Roelens
Marie Van Kerckhove

Studiebureau

Studiebureau Riessauw (stabiliteit)
Studiebureau Boydens (technieken)

Het stadhuis van Gent, gelegen tussen de Poeljemarkt, Botermarkt, Hoogpoort en de Stadhuissteeg, kent een gefaseerde bouwgeschiedenis die het complex zichtbaar opdeelt. Het oudste bovengrondse gedeelte ligt te midden de site. De eerste steen hiervan werd gelegd in 1482. Een twintigtal jaar later werd hiertegen een tussengebouw opgetrokken (1500).

Het laatgotische gebouw op de hoek Hoogpoort-Botermarkt kwam tot stand tijdens de periode 1519-1539 en diende als Schepenhuis van de Keure. Het Schepenhuis van Gedele werd ondergebracht in de Renaissancevleugel, die gebouwd werd tussen 1595 en 1618. Tijdens de periode tussen de bouw van de twee schepenhuizen zijn nog andere, kleinere delen opgetrokken.

Na de bouw van het tweede schepenhuis zijn aan de west- en zuidzijde gebouwen toegevoegd, waaronder de Conciërgewoning (1700-1701) en de Armenkamer (midden 18de eeuw). Door deze laatste aanvulling kreeg het complex zijn rechthoekig grondplan.

Pacificatiezaal (Stad Gent, De Zwarte Doos, Archief Gent - SCMS_PBK_3069)

Als voornaamste karakteristiek van het Gentse stadhuis wordt steevast aangehaald dat het gebouw geen eenheid vormt. Vanuit deze idee is het niet onlogisch dat de restauratie per bouwvolume verloopt. Het financiële aspect zorgt er eveneens voor dat er per bouwdeel een verdere fasering, die de financiering en de subsidiëring mogelijk maakt, noodzakelijk is.

Omwille van raakpunten tussen de verschillende fasen dient het totaalbeeld echter steeds voor ogen te worden gehouden. Zo zijn er de vereisten van de brandweer inzake evacuatie die op zich gekoppeld zijn aan de invulling of de bestemming opgelegd door de opdrachtgever. Dit gegeven vraagt een nauwkeurige studie van de circulatie- en gebruiksmogelijkheden met als doel de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dit alles met als uitgangspunt dat de authenticiteit en de historische waarde van het monument ten alle tijden dienen gerespecteerd te worden.

 

Het Schepenhuis van Gedele (de Renaissancevleugel aan de Botermarkt waar zich tevens de inkom van het stadhuis bevindt) werd gerestaureerd in 5 fasen tussen 1989 en 2002. De inrichting van zijn ±400 m2 grote zolder tot kantoorruimte werd in 2006 verwezenlijkt.

Eind 20ste eeuw werd ook de Armenkamer aangepakt, waarna er in de loop van 2004 een nieuw technisch lokaal op een binnenkoer half verzonken werd ingewerkt. De tussenbouw met zijn trapgevel waarachter zich de gotische trap bevindt, werd gerestaureerd in 2006 – 2007. In 2008 startte, na een aantal tussentijdse interventiedossiers, de eerste van 5 fasen die tot de volledige restauratie van Bollaertskamer en Conciërgerie zullen leiden.

Het beheersplan voor het hele stadhuiscomplex werd goedgekeurd in maart 2019. In het beheersplan wordt een gebiedsgerichte langetermijnvisie opgenomen die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen.