Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Stadhuis Gent

Gefaseerde restauratie van het stadhuis

Opdrachtgever

Stad Gent

Team Bressers

Philippe Depotter
Natalie Honraet
Ignace Roelens
Marie Van Kerckhove

Studiebureau

Studiebureau Riessauw (stabiliteit)
Studiebureau Boydens (technieken)

Het stadhuis van Gent, gelegen tussen de Poeljemarkt, Botermarkt, Hoogpoort en de Stadhuissteeg, kent een gefaseerde bouwgeschiedenis die het complex zichtbaar opdeelt. Het oudste bovengrondse gedeelte ligt te midden de site. De eerste steen hiervan werd gelegd in 1482. Een twintigtal jaar later werd hiertegen een tussengebouw opgetrokken (1500).

Het laatgotische gebouw op de hoek Hoogpoort-Botermarkt kwam tot stand tijdens de periode 1519-1539 en diende als Schepenhuis van de Keure. Het Schepenhuis van Gedele werd ondergebracht in de Renaissancevleugel, die gebouwd werd tussen 1595 en 1618. Tijdens de periode tussen de bouw van de twee schepenhuizen zijn nog andere, kleinere delen opgetrokken.

Na de bouw van het tweede schepenhuis zijn aan de west- en zuidzijde gebouwen toegevoegd, waaronder de Conciërgewoning (1700-1701) en de Armenkamer (midden 18de eeuw). Door deze laatste aanvulling kreeg het complex zijn rechthoekig grondplan.

Pacificatiezaal (Stad Gent, De Zwarte Doos, Archief Gent - SCMS_PBK_3069)

Als voornaamste karakteristiek van het Gentse stadhuis wordt steevast aangehaald dat het gebouw geen eenheid vormt. Vanuit deze idee is het niet onlogisch dat de restauratie per bouwvolume verloopt. Het financiële aspect zorgt er eveneens voor dat er per bouwdeel een verdere fasering, die de financiering en de subsidiëring mogelijk maakt, noodzakelijk is.

Omwille van raakpunten tussen de verschillende fasen dient het totaalbeeld echter steeds voor ogen te worden gehouden. Zo zijn er de vereisten van de brandweer inzake evacuatie die op zich gekoppeld zijn aan de invulling of de bestemming opgelegd door de opdrachtgever. Dit gegeven vraagt een nauwkeurige studie van de circulatie- en gebruiksmogelijkheden met als doel de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dit alles met als uitgangspunt dat de authenticiteit en de historische waarde van het monument ten alle tijden dienen gerespecteerd te worden.

 

Het Schepenhuis van Gedele (de Renaissancevleugel aan de Botermarkt waar zich tevens de inkom van het stadhuis bevindt) werd gerestaureerd in 5 fasen tussen 1989 en 2002. De inrichting van zijn ±400 m2 grote zolder tot kantoorruimte werd in 2006 verwezenlijkt.

Eind 20ste eeuw werd ook de Armenkamer aangepakt, waarna er in de loop van 2004 een nieuw technisch lokaal op een binnenkoer half verzonken werd ingewerkt. De tussenbouw met zijn trapgevel waarachter zich de gotische trap bevindt, werd gerestaureerd in 2006 – 2007. In 2008 startte, na een aantal tussentijdse interventiedossiers, de eerste van 5 fasen die tot de volledige restauratie van Bollaertskamer en Conciërgerie zullen leiden.

Ondertussen werden in de loop van 2020 ook de Staten van Vlaanderen, met binnenkoer grenzend aan de stadhuissteeg, gerestaureerd. Tegelijkertijd zijn ook het grote dak van de Gotische vleugel en twee van diens achtergevels, gerestaureerd.

Het beheersplan voor het hele stadhuiscomplex werd goedgekeurd in maart 2019. In het beheersplan wordt een gebiedsgerichte langetermijnvisie opgenomen die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen.