Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten is aangesteld voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel op kasteelpark De Lovie

Ontwerpteam B-architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis wint wedstrijd Stadskantoor Nieuwpoort!

Over Braem in De Standaard – januari 2022

Gewonnen! Team Bressers Erfgoed & FVWW Architecten is aangesteld voor de restauratie, renovatie en reconfiguratie van Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa! Een project in samenwerking met RCR studiebureau technieken, MOUTON, Gevelinzicht en Mar Jaen.

Het team B-ILD Architects, OMGEVING en Bressers Erfgoed is aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de afgebrande Sint-Pieterskerk te Galmaarden!

Team Bressers Erfgoed & FVWW is geselecteerd voor de tweede ronde ontwerpopdracht Arena Zuid / Braempatrimonium in opdracht van AG Vespa. Het team wordt aangevuld met ingenieursbureau Mouton, RCR, Gevelinzicht en Marieke Jaenen. Foto: AG Vespa.

Team Bressers Erfgoed - a2o architecten is geselecteerd voor de Open Oproep voor de reconversie van het Magdalenazwembad te Kortrijk (HOWEST). Dit team wordt aangevuld met Erfgoedstudio, Marc Dubois, _voud, Daidalos Peutz en Util. Foto: Tim Van de Velde.

Team Erfgoedstudio - OMGEVING - Bressers Erfgoed - BLAD is aangesteld voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Bomvrije Kazerne en zijn omringende officierswoningen en plein! Ism Real Visuals, Triconsult en BEC. In opdracht van Stad Dendermonde en PMV.

Team Bressers Erfgoed - TRANS architectuur en stedenbouw - atelier GRAS is aangesteld voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een circulair, logistiek gebouw in de Plantentuin Meise!

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Bressers Architecten wordt geleid door Philippe Depotter en Peter De Smet. De zaakvoerders richten vooral hun aandacht op het sturen van hun medewerkers en het opvolgen van de verschillende fases van de projecten.

Medewerkers

Anthony Van Cayseele
Ariane Danneels
Aysegul Agaclitepe
Christel De Troch
Dominique Abbeloos
Dorine van der Bank
Flore Deceuninck
Frédéric Rosier - partner
Helena Vanderstraeten
Herwig Beyaert
Ignace Roelens
Ivana Brzović
Joke Deckers
Jorne Devolder
Karen Vannieuwenhuyze
Killian De Vleeschauwer
Korneel Van de Maele
Lamia El Bouazzaoui
Laure Cornillie
Lieselot Lust
Linde Vanneylen
Maaike Blancke
Maarten Van Landeghem - partner
Manfred Maertens
Marie Van Kerckhove
Marie De la Marche
Marie Deloddere
Micheline Delaere
Michiel Vanmarcke
Natalie Honraet
Peter De Smet - partner
Philine Van Rennes
Philippe Depotter - partner
Sara De Meyer
Sien Van Nieuwenhuyse
Stephanie Demeulemeester
Sander Decoussemaecker
Thibault Florin
Wouter Valkenborgh
Yasaman Hedayat

Bressers Architecten bv
[email protected]

Kasteellaan 479
9000 Gent
T  (32-9) 225 94 54
F  (32-9) 223 27 99

Volg ons via Instagram, LinkedIn en Facebook!

B.T.W. BE 0449.038.140

Bressers Architecten bv is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten – Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Stamnummer: B100421
Ondernemingsnummer BE 0449 038 140
Reglement van beroepsplichten
Alle beeldmateriaal copyright Bressers tenzij anders vermeld.

Sint-Baafskathedraal, Gent

Restauratie van de Sint-Baafskathedraal: restauratie toren, coördinatie van de restauratie van het Lam Gods en ontwerp nieuw bezoekerscentrum

Opdrachtgever

Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs

Team Bressers

Philippe Depotter
Ignace Roelens
Wouter Valkenborgh
Natalie Honraet
Maaike Blancke
Marie Van Kerckhove

Studiebureau

Studiebureau Riessauw SDK Engineering
IVW-Consult
Daidalos Peutz
Alfavision
ontwerpbureau Bailleul

Oppervlakte

± 4550 m2 (excl. crypte)
± 6125 m2 (incl. crypte)

Restauratie toren

Deze opdracht omvat de restauratie van de gevels van de toren van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Daarnaast worden ook de spitsen van de torentjes op de gevels van de zijkapellen die de toren flankeren, aangepakt. Laatstgenoemde elementen zijn sinds juni 2009 als noodoplossing in netten ingepakt waardoor loskomende brokstukken worden opgevangen. Het is ook in de periode juni 2009 dat de monumentenwachters losse brokstukken van de gevels van de toren verwijderden bij een inspectie. Het betreft dus voornamelijk werken in natuursteen, een eerder beperkte hoeveelheid baksteen, wat dakwerken en glas-in-lood. Ook zijn er een aantal stabiliteitswerken voorzien.

Methodologie

In de ontwerpfase worden de opties vastgelegd in overleg met de bevoegde instanties. Die opties stammen indien nodig uit de resultaten van een aantal uitgevoerde onderzoeken op zowel bouwhistorisch archivarisch als wetenschappelijk technisch vlak. Stabiliteitsproblematieken worden in voorkomend geval in detail onderzocht en de bouwfysische toestand van de verschillende materialen wordt in kaart gebracht. Kortom een volledige diagnosenota wordt uitgewerkt en ligt aan de basis van het op te maken restauratiedossier. Voor de materiaal technische uitvoering van de vooronderzoeken wordt beroep gedaan op toonaangevende laboratoria waaronder ondermeer het KIK en het WTCB.
Specifiek wat de restauratie van de natuursteen en het baksteenmetselwerk betreft is er steeds voorzien om in voorkomend geval van vervanging te werken met identieke materialen.
Het spreekt voor zich dat het maximale behoud van het oorspronkelijk werk voorop staat en dat er als dus zo veel als mogelijk conserverend tewerk gegaan wordt.

Maquette detail trap

Coördinatie van de Conservatie/restauratie van het Lam Godsretabel van de gebroeders van Eyck

Zorgen over de staat van conservering van het Lam Gods werden eind 2008 voor het eerst gesignaleerd. In de loop van 2009 werden de middelen gevonden door de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en door de Getty Foundation (Panel Paintings Initiative) om te voorzien in een urgente conservering en diagnostisch onderzoek, met als doel te komen tot een conserveringsplan voor de naaste toekomst.
Van april tot november 2010 werden de panelen van het ontmantelde Lam Gods diagnostisch onderzocht, gedocumenteerd en behandeld in de Villa Kapel van de St. Baafskathedraal. Gedurende deze zeven maanden werd de kopie van de Rechtvaardige Rechters, dat er het slechtst aan toe was, behandeld op het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent bewerkstelligden een noodzakelijke maar tijdelijke verbetering van de klimaatomstandigheden waaronder het altaarstuk bewaard wordt, door het realiseren van aanpassingen aan de verlichting, het installeren van luchtbevochtiging en een constante monitoring van het binnenklimaat.

In september 2012 is de restauratiecampagne van 8 jaar van het Lam Gods gestart. Deze werken gebeuren in samenwerking en met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en financiële ondersteuning van de stichting Baillet -Latour. De restauratie van het werk gebeurt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De stuurgroep bestaande uit de verschillende betrokken partijen volgt de restauratie van nabij op.
De restauratie is noodzakelijk om verdere verharding van oude vernislagen te voorkomen. Tegelijk worden de panelen onderworpen aan een grondige consolidatie. Oude retouches en overschilderingen worden behandeld en waar nodig nieuwe retouches uitgevoegd. Tevens wordt een nieuwe vernislaag aangebracht.
Op dit moment zijn enkel de onderste middenpanelen in restauratie. Onlangs werd bekend gemaakt dat er meer budget is vrijgemaakt voor een meer doorgedreven restauratie zodat de binnenpanelen op dezelfde manier gerestaureerd kunnen worden als de buitenpanelen.