Filter

  • Buitengewoon
  • Cultuur
  • Herbestemming
  • Herdenken
  • Interieur
  • Onderwijs
  • Religie
  • Studies
  • Wonen
  • Zorg

Bressers Architecten lanceert 2 nieuwe websites: Bressers Erfgoed en BLAD. Neem snel een kijkje! www.bresserserfgoed.be + www.bladarchitecten.be

Heugelijk nieuws! We wonnen de wedstrijd van de Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent in samenwerking met B-architecten. De socialistische mutualiteit zal opnieuw zijn hoofdkantoor vestigen op de site, hiervoor dienen restauratie-, renovatie- en uitbreidingswerken uitgevoerd te worden.

Nieuw project! We zijn aangesteld voor de restauratie van de Menenpoort te Ieper! De Menenpoort is een van de bekendste herdenkingsmonumenten ter wereld en werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Halve Maan site in Oostende

Herbestemming tot een toeristische-recreatieve site (B-ILD Architects i.s.m. Bressers Erfgoed in onderaanneming)

Opdrachtgever

Stad Oostende

Team Bressers

Flore Deceuninck
Philippe Depotter
Maarten Van Landeghem
i.s.m. B-ILD Architects

Studiebureau

Studiebureau Sileghem & Partners

Dit project vloeit voort uit een wedstrijdvraag via Open Winvorm voor de reconversie van de site Halve Maan. De uitvoering van het project werd toegewezen aan B-ILD Architects met ondersteuning van Bressers Erfgoed voor het erfgoedluik. Het project omvat het toeristisch-recreatief inrichten van de site Halve Maan te Oostende, met als doel de site publiek toegankelijk te maken.

De site Halve Maan is een voormalige militaire vesting ten oosten van de havengeul van Oostende. Sinds de negentiende eeuw werd de site Halve Maan gebruikt om de haven van Oostende te beschermen. De verschillende gebruikers lieten hun sporen na op de site en gaven op die manier het uitgesproken karakter van de site mee vorm. Als vesting vlakbij de Oostendse havengeul bleek de site tweemaal een cruciale rol te spelen tijdens de twee wereldoorlogen. De volledige site is beschermd als monument.

Op de site wordt er een pad aangelegd om het publiek op een veiliger manier te laten circuleren op het terrein. Een geïntegreerd ontwerp van het pad, zorgt ervoor dat het robuuste karakter van de site, ten alle tijden bewaard kan blijven. Op de site maakt het pad de verbinding tussen twee bunkers, die fungeren als een natuurlijk uitkijkpunt op de omgeving. Deze zijn telkens gelegen op de eindpunten van het pad. Met zicht op het veilig en toegankelijk maken van de site worden minimale ingrepen uitgevoerd aan deze constructies om ze open te kunnen stellen voor het publiek.